คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

 

1        ดร.ประณต         กล่ำสมบูรณ์        ประธานกรรมการ

2        นายสินทรัพย์     แซ่แต้                 กรรมการ

3        นางเพียงขวัญ    เครือภู่                กรรมการ

4        ดร.วรีภรณ์         รัตนนิสัย             กรรมการ

5        ดร.วิจิตร์            วิโสรัมย์              กรรมการ

6        นายศรีมา           แจ้คำ                 กรรมการ

7        นายบุญฤทธิ์      ปินตาสี               กรรมการ

8        นางสาวสุนทรี    แสงศรี                กรรมการ

9        นายสกุลชาย     สารมาศ              กรรมการ

10      นายอรรถนิติ      วงศ์จักร์              กรรมการ

11      นางสาวสุกัลยา   ชาญสมร            กรรมการ

12      ดร.สุธีรา             อานามวงษ์        กรรมการ

13      ผศ.ปราณี           นิมิบุตร               กรรมการ

14      นางสาวจินตนา   เพชรมณีโชติ     กรรมการ

15      ดร.รัชดา              ไชยเจริญ          กรรมการและเลขานุการ

16      นางสาววิไลวรรณ  ใยเมือง           ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s