แลกเปลี่ยนการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่านอื่นๆใน ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

อ.จินตนา การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

อ.ประณต เรียนรู้วิธีการเรียนรู้

อ.พัชร์สิตา เทคนิคการสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน (Co – operative Leaning)

อ.เพียงขวัญ วิธีการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together)

อ.วรีภรณ์ การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

อ.วิจิตร์ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ LT Learning together

อ.สินทรัพย์ K-W-L

อ.สุธีรา Teachless less learn more

อ.รัชดา การสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s