คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

นางปวีณา แตงจวง
นางสาวพิรดา สุดประเสริฐ
นางสาวกรรณิการ์ พิมพ์รส
นายศรีมา แจ้คำ
นางสุณิสา ศุภคณาพิทักษ์
นายกิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์
นายจิรวัฒน์ สิตรานนท์
นางปราณี นิมิบุตร
นางสาวศธิธร ปุรินทราภิบาล
นางสาววรรณภา ทาบโลกา
นางณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์
นายศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
นายนพรุจ เขียวนาค
นางสาวอนันทญา แสนสวัสดิ์
นางสาวไพรินทร์ คงสมร
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s